Dokumentide hävitamine

Konfidentsiaalsete dokumentide ja arhiivide hävitamine on oluline samm ettevõtte turvalisuse tagamiseks. Arelet pakub professionaalset ja usaldusväärset teenust konfidentsiaalsete dokumentide ja arhiivide hävitamiseks. Meie teenus sisaldab kogutud dokumentide äraveo vastavalt eelnevalt kokkulepitud ja lepingus fikseeritud graafikule. Kliendid saavad meilt dokumentide kogumise konteinerid, mis on varustatud ühekordsete plommidega. Plommi number kajastatakse saatelehel tühja konteineri toomisel ning konteineri vahetamisel. Kogutud dokumendid hävitatakse meie tehases, kus on tagatud kõik turvalisusnõuded dokumentide konfidentsuse säilitamiseks. Klient saab igast hävitatud kogusest aruande, kus kajastatakse materjali lähtekoht, plommi number, hävitamise aeg ning hävitaja nimi. Soovi korral on võimalik kliendil tellida turvakaamera film, kust on võimalik jälgida kogutud dokumentide hävitamisprotsessi.
Dokumentide hävitamine
Teenuse tellimine