ARELET OÜ korraldab infokandjate äraveo vastavalt eelnevalt kokkulepitud ning Lepingus fikseeritud graafikule. 

Konteinerid on varustatud ühekordsete plommidega. Plommi number kajastatakse saatelehel tühja konteineri toomisel ning konteineri vahetamisel. 

Kogutud infokandjad hävitatakse ARELET OÜ tehases, kus on tagatud kõik turvalisusnõuded infokandijate konfidentsuse säilitamiseks.

Klient saab igast hävitatud kogusest aruande, kus kajastatakse materjali lähtekoht, plommi number, hävitamise aeg ning hävitaja nimi.

Soovi korral on võimalik kliendil tellida turvakaamera film, kust on võimalik jälgidakogutud dokumentide hävitamisprotsessi.

Arelet OÜ tagab, et teie konfidentsiaalne teave jääb konfidentsiaalseks.                                                                                             

 

 

                                                                                               Kuidas toimib?