ARELET OÜ korraldab kogutud konfidentsiaalsete dokumentide äraveo vastavalt eelnevalt kokkulepitud ning Lepingus fikseeritud graafikule. 

ARELET OÜ tarnib Teie poolt näidatud aadressil dokumentide kogumise konteineri(d).

Konteinerid on varustatud ühekordsete plommidega. Plommi number kajastatakse saatelehel tühja konteineri toomisel ning konteineri vahetamisel. 

Kogutud dokumendid hävitatakse ARELET OÜ tehases, kus on tagatud kõik turvalisusnõuded dokumentide konfidentsuse säilitamiseks.

Klient saab igast hävitatud kogusest aruande, kus kajastatakse materjali lähtekoht, plommi number, hävitamise aeg ning hävitaja nimi.

Soovi korral on võimalik kliendil tellida turvakaamera film, kust on võimalik jälgidakogutud dokumentide hävitamisprotsessi.

Arelet OÜ tagab, et teie konfidentsiaalne teave jääb konfidentsiaalseks.

 

Meie pakutavad konteinerid:

100l puitkoguja, 100l konteiner, 140l konteiner, 240l konteiner                                          

                          HINNAKIRI


 

                                                                                               Kuidas toimib?