Antud teenuse puhul korraldab ARELET OÜ klientide arhiivide veo harukontoritest tellija keskarhiividesse.

Kuna ARELET OÜ transpordivahendid liiguvad graafiku alusel üle kogu Eesti, siis on antud teenust võimalik tellida kas reglaarteenusena või siis ühekordse arhiiviveona.