etru

Me vastame Isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele (General Data Protection Regulation, GDPR) ehk Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

Dokumendid purustatakse rahvusvahelise konfidentsiaalsuse turvaastme DIN 66399 T-3 nõuetele ( isikuandmed, arved, firmadokumendid, arhiivid ja salastatud dokumendid).

Busside liikumist kontrollitakse jälitussüsteemiga.

Konteinerid võetakse plommitult kliendi juurest ja avatakse enne purustisse valamist (purustaja kinnitab aktil töö teostamist).

Tehas, kus dokumendid hävitakse on valve all ja kaameratega turvatud.

Tööliste taustad on kontrollitud (ei ole sooritanud kuritegusi ega ole mängusõltlased).