etru
Mis mõõtudega on kogumiskonteinerid?
 
100 l puitkoguja 42cm x 42cm x 69cm (kõrgus)
100 l  50 cm x 49 cm x 83 cm (kõrgus) 
140 l  50 cm x 49 cm x 104 cm (kõrgus)
240 l  59 cm x 68 cm x 104 cm
 
Kui suur on ühekordse teenuse osutamisel mõõtkonteiner?

240 liitrit s.t. 0,24 m3.

Mitu kilogrammi on 1 m3 paberit?

300 – 500 kg sõltuvalt paberi sordist.

Mitu mõõtkonteinerit on ühekordse teenuse osutamisel 1 m3 ?

4,17 mõõtkonteinerit a 240 l.

Kas kliendile jääb mingi paber, et Arelet OÜ esindaja on vastu võtnud mingi koguse dokumente?

Jah, täidetaks dokumentide üleandmise-vastuvõtmise akt, millest 1 eksemplar jääb kliendile.

Kas klient saab teada, kas ja millal tema poolt üle antud dokumendid on hävitatud?

Jah, kliendile saadetaks hävitusaruanne.

Kas kogumiskonteinerid on mõeldud sise- või välistingimuses kasutamiseks?

Sisetingimuses.

Kas konteinerid tuuakse plommitud kujul või plommitakse teisaldamisel/vahetamisel?

Vastavalt kliendi soovile.

Mis juhtub, kui kliendil on vaja avada plommitud kogumiskonteiner?

Plommi eemaldamine on kliendi enda vastutusel. Konteiner plommitakse kliendi soovi korral uue plommiga koheselt või konteineri teisaldamise/vahetuse ajal.

Mis saab purustatud infokandjatest?

Dokumendid purustatakse loetamatuks massiks, mis paberivabriku kaudu taaskasutusse läheb.